Atzinums

Projekta ID
23-TA-2189
Atzinuma sniedzējs
Tieslietu ministrija
Atzinums iesniegts
06.09.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Priekšlikums
Lūdzam anotācijā aizpildīt visas sadaļas atbilstoši vadlīnijām tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojuma sagatavošanai vienotajā tiesību aktu izstrādes un saskaņošanas portālā, norādot, vai projekts skar attiecīgo jomu  (izvēloties opciju "jā" vai "nē").
Piedāvātā redakcija
-
2.
Anotācija (ex-ante)
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Priekšlikums
Ierosinām aizpildīt anotācijas 2.sadaļu, jo projektam ir ietekme uz fizisko personu (konkursa uzvarētāju).
Piedāvātā redakcija
-
3.
Anotācija (ex-ante)
6. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas un sabiedrības līdzdalības process
Priekšlikums
 Ja tiek norādīts, ka sabiedrības līdzdalība nav jānodrošina, šī izvēle ir jāpaskaidro iznirstošā laukā “Skaidrojums”. Ierosinām precizēt anotāciju.
Piedāvātā redakcija
-
4.
Anotācija (ex-ante)
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Priekšlikums
Ierosinām aizpildīt anotācijas 7.sadaļu, jo projektam ir ietekme uz Finanšu izlūkošanas dienestu, kuram tiks iecelts jauns priekšnieks.
Piedāvātā redakcija
-