Atzinums

Projekta ID
21-TA-319
Atzinuma sniedzējs
Latvijas Lielo pilsētu asociācija
Atzinums iesniegts
10.12.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Likumprojekts (grozījumi)
Iebildums
LLPA uztur sākotnēji pausto viedokli  par to, ka nav pietiekams termiņš, lai vēlētājs saņemtu vēlēšanu materiālus. Rosinām atkārtoti izvērtēt LLPA iebildi, ka  vēlēšanu materiālus var nosūtīt ieslodzījuma vietai uz e-pastu (atbilstoši kā tagad to veic CVK, nosūtot vēlēšanu materiālus uz vēlētāja norādīto e-pasta adresi).  Ja  iepriekšminētais netiek ņemts vērā, tad ir jāpārskata termiņi, kas minēto darbību veikšanai tiek paredzēti pašvaldību vēlēšanu komisijām. Jāņem vērā, ka noteiktajā posmā pašvaldību vēlēšanu komisijām ir virkne veicamu uzdevumu, tādējādi termiņam jābūt samērīgam.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Likumprojekts (grozījumi)
Priekšlikums
Šā panta trešajā daļā teikts, ka "Ieslodzījuma vietas administrācija ne vēlāk kā līdz sešpadsmitajai dienai pirms vēlēšanu dienas..", savukārt  piektajā daļā "Pašvaldības vēlēšanu komisija ne vēlāk kā piecpadsmit dienas pirms vēlēšanu dienas..." Tādējādi secināms, ka pašvaldības vēlēšanu komisijai šīs darbības veikšanai ir tikai viena diena (pie nosacījuma, ja ieslodzījuma vietas administrācija minētās darbības ("1)pārbauda, vai vēlētāju reģistrā ir iekļautas ziņas, kas apliecina, ka personai ir tiesības piedalīties attiecīgajās domes vēlēšanās;2)iekļauj vēlētāju reģistrā ziņas par ieslodzījuma vietas nosaukumu un adresi, uz kuru nogādājami balsošanas materiāli.") nav veikusi ātrāk un  tiek izmantotas likumā paredzētās tiesības par gala termiņu (ne vēlāk kā līdz sešpadsmitajai dienai pirms vēlēšanu dienas),
Vēršam uzmanību, ka  termiņš (viena diena) nav samērīgs. Tas rada  nevajadzīgu risku kaut ko sasteigt un nav saprotams pamatojums šādam termiņam. Rosinām vienu dienu aizstāt  ar trīs dienām minēto darbību veikšanai pašvaldības vēlēšanu komisijai.
Piedāvātā redakcija
-