Atzinums

Projekta ID
22-TA-1709
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
07.10.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu konsolidētā versija
Priekšlikums
Lūdzam pārskatīt 3.2. nodaļā ietvertās normas, lai nodrošinātu atbilstību Komisijas regulas Nr.651/2014 nosacījumiem attiecībā uz visiem atbalsta pretendentiem/saņēmējiem, attiecinot tos arī uz kopprojekta visiem dalībniekiem. Šobrīd, piem., no noteikumu projekta 43.12punkta izriet, ka tajā ietvertā nosacījuma pārbaude attiecas tikai uz projekta iesniedzēju nevis arī uz kopprojekta dalībnieku, kas arī ir uzskatāms par komercdarbības atbalsta saņēmēju atbilstoši Komisijas regulai Nr.651/2014.
Piedāvātā redakcija
-