Atzinums

Projekta ID
21-TA-319
Atzinuma sniedzējs
Iekšlietu ministrija
Atzinums iesniegts
31.10.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Likumprojekts (grozījumi)
Iebildums
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei, lai nodrošinātu likumprojekta 3. pantā noteikto, proti, to, ka Vēlētāju reģistrā ieslodzījuma vietas administrācija iekļautu ziņas par ieslodzījuma vietas nosaukumu un adresi, uz kuru nogādājami balsošanas materiāli, un pašvaldības vēlēšanu komisija sagatavotu vēlētāju sarakstu balsošanai pa pastu ieslodzījuma vietās, ir nepieciešams veikt papildinājumus Vēlētāju reģistra informācijas sistēmas funkcionalitātē. Lai veiktu minētos papildinājumus ir nepieciešams papildus finansējums, indikatīvi novērtējot, līdz EUR 10 000 (desmit tūkstoši) eiro.
Detalizēts nepieciešamā finansējuma aprēķins un pamatojums tiks norādīts plānoto Vēlētāju reģistra likuma grozījumu, kas tiks veikti, pamatojoties uz likumprojektu, anotācijā.
Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde lūdz arī šī likumprojekta anotācijā norādīt, ka saistībā ar likumprojektā noteikto Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei būs nepieciešams veikt Vēlētāju reģistra informācijas sistēmas funkcionalitātes papildinājumus, kuru realizēšanai nepieciešams papildu finansējums indikatīvi novērtējot, līdz EUR 10 000 (desmit tūkstoši) eiro.
 
Piedāvātā redakcija
-
2.
Likumprojekts (grozījumi)
Iebildums
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei, lai nodrošinātu likumprojekta 3. pantā noteikto, proti, to, ka Vēlētāju reģistrā ieslodzījuma vietas administrācija iekļautu ziņas par ieslodzījuma vietas nosaukumu un adresi, uz kuru nogādājami balsošanas materiāli, un pašvaldības vēlēšanu komisija sagatavotu vēlētāju sarakstu balsošanai pa pastu ieslodzījuma vietās, ir nepieciešams veikt papildinājumus Vēlētāju reģistra informācijas sistēmas funkcionalitātē. Lai veiktu minētos papildinājumus ir nepieciešams papildus finansējums, indikatīvi novērtējot, līdz EUR 10 000 (desmit tūkstoši) eiro.
Detalizēts nepieciešamā finansējuma aprēķins un pamatojums tiks norādīts plānoto Vēlētāju reģistra likuma grozījumu, kas tiks veikti, pamatojoties uz likumprojektu, anotācijā.
Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde lūdz arī šī likumprojekta anotācijā norādīt, ka saistībā ar likumprojektā noteikto Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei būs nepieciešams veikt Vēlētāju reģistra informācijas sistēmas funkcionalitātes papildinājumus, kuru realizēšanai nepieciešams papildu finansējums indikatīvi novērtējot, līdz EUR 10 000 (desmit tūkstoši) eiro.
 
Piedāvātā redakcija
-
3.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Iebildums
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei, lai nodrošinātu likumprojekta 3. pantā noteikto, proti, to, ka Vēlētāju reģistrā ieslodzījuma vietas administrācija iekļautu ziņas par ieslodzījuma vietas nosaukumu un adresi, uz kuru nogādājami balsošanas materiāli, un pašvaldības vēlēšanu komisija sagatavotu vēlētāju sarakstu balsošanai pa pastu ieslodzījuma vietās, ir nepieciešams veikt papildinājumus Vēlētāju reģistra informācijas sistēmas funkcionalitātē. Lai veiktu minētos papildinājumus ir nepieciešams papildus finansējums, indikatīvi novērtējot, līdz EUR 10 000 (desmit tūkstoši) eiro.
Detalizēts nepieciešamā finansējuma aprēķins un pamatojums tiks norādīts plānoto Vēlētāju reģistra likuma grozījumu, kas tiks veikti, pamatojoties uz likumprojektu, anotācijā.
Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde lūdz arī šī likumprojekta anotācijā norādīt, ka saistībā ar likumprojektā noteikto Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei būs nepieciešams veikt Vēlētāju reģistra informācijas sistēmas funkcionalitātes papildinājumus, kuru realizēšanai nepieciešams papildu finansējums indikatīvi novērtējot, līdz EUR 10 000 (desmit tūkstoši) eiro.
 
Piedāvātā redakcija
-
4.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Iebildums
Lai nodrošinātu likumprojekta 3. pantā noteikto, proti, to, ka Vēlētāju reģistrā ieslodzījuma vietas administrācija iekļauj ziņas par ieslodzījuma vietas nosaukumu un adresi, uz kuru nogādājami balsošanas materiāli, un pašvaldības vēlēšanu komisija sagatavo vēlētāju sarakstu balsošanai pa pastu ieslodzījuma vietās, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei nepieciešams veikt papildinājumus Vēlētāju reģistra informācijas sistēmas funkcionalitātē. Lai veiktu minētos papildinājumus nepieciešams papildu finansējums, indikatīvi novērtējot, līdz EUR 10 000 (desmit tūkstoši) euro.
Detalizēts nepieciešamā papildu finansējuma aprēķins un pamatojums tiks norādīts anotācijā likumprojektam "Grozījumi Vēlētāju reģistra likumā", kas atbilstoši šā likumprojekta anotācijā norādītajam izstrādājami un  virzāmi pēc šā likumprojekta pieņemšanas Saeimā.
Ievērojot minēto, papildināt likumprojekta anotāciju ar informāciju, ka saistībā ar likumprojektu Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei būs nepieciešams veikt Vēlētāju reģistra informācijas sistēmas funkcionalitātes papildinājumus, kuru realizēšanai Pilsonāibas un migrācijas lietu pārvaldei nepieciešams papildu finansējums indikatīvi novērtējot, līdz EUR 10 000 (desmit tūkstoši) euro, kā arī to, ka detalizēts nepieciešamā finansējuma aprēķins un pamatojums tiks norādīts likumprojekta "Grozījumi Vēlētāju reģistra likumā" anotācijā.
Piedāvātā redakcija
-
5.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Ievērojot to, ka 2021. gada 28. jūnijā spēkā stājies Fizisko personu reģistra likums, aizstāt sadaļas "Risinājuma apraksts" trešajā rindkopā, kur norādīta atsauce uz Vēlētāju reģistra likumu, vārdus "Iedzīvotāju reģistrā" ar vārdiem "Fizisko personu reģistrā".
Piedāvātā redakcija
-
6.
Anotācija (ex-ante)
4.2. Cita informācija
Iebildums
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei, lai nodrošinātu likumprojekta 3. pantā noteikto, proti, to, ka Vēlētāju reģistrā ieslodzījuma vietas administrācija iekļautu ziņas par ieslodzījuma vietas nosaukumu un adresi, uz kuru nogādājami balsošanas materiāli, un pašvaldības vēlēšanu komisija sagatavotu vēlētāju sarakstu balsošanai pa pastu ieslodzījuma vietās, ir nepieciešams veikt papildinājumus Vēlētāju reģistra informācijas sistēmas funkcionalitātē. Lai veiktu minētos papildinājumus ir nepieciešams papildus finansējums, indikatīvi novērtējot, līdz EUR 10 000 (desmit tūkstoši) eiro.
Detalizēts nepieciešamā finansējuma aprēķins un pamatojums tiks norādīts plānoto Vēlētāju reģistra likuma grozījumu, kas tiks veikti, pamatojoties uz likumprojektu, anotācijā.
Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde lūdz arī šī likumprojekta anotācijā norādīt, ka saistībā ar likumprojektā noteikto Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei būs nepieciešams veikt Vēlētāju reģistra informācijas sistēmas funkcionalitātes papildinājumus, kuru realizēšanai nepieciešams papildu finansējums indikatīvi novērtējot, līdz EUR 10 000 (desmit tūkstoši) eiro.
 
Piedāvātā redakcija
-
7.
Likumprojekts (grozījumi)
Priekšlikums
Anotācijas sadaļā "Risinājuma apraksts" norādīts, ka  balsošanā pa pastu ieslodzījuma vietas administrācija  no vēlētāja saņemtās reģistrācijas aploksnes neatvērtas reģistrēs un nosūtīs, vai citādi nogādās attiecīgajām pašvaldības vēlēšanu komisijām ar tādu aprēķinu, lai reģistrācijas aploksnes sasniegtu adresātu līdz vēlēšanu dienai.
Tajā pašā laikā likumprojekta 3. pants, paredz papildināt Pašvaldības domes vēlēšanu likumu ar jaunu 32.1 pantu, kura devītā daļa paredz, ka ieslodzījuma vietas administrācija saņemtās reģistrācijas aploksnes neatvērtas reģistrē un nosūta vai citādi nogādā attiecīgajām pašvaldības vēlēšanu komisijām līdz vēlēšanu dienai. Tādējādi ieslodzījuma vietas administrācijai, tāpat kā vēlēšanu komisijai, ir rīcības brīvība izvēlēties vēlēšanu materiālu nogādāšanas veidu. Likumprojekts nenosaka, kādā termiņā 32.1 pantā minētajam vēlētājam ir jāpabeidz balsošanas procedūra. Izsakām viedokli, ka ieslodzījuma vietas administrācijai reģistrācijas aploksnes nogādāšanai vēlēšanu komisijai ir paredzēts nesamērīgi īss termiņš, jo atbilstoši panta redakcijai faktiski to var nosūtīt pa pastu arī vienu dienu pirms vēlēšanām, lai gan šādā situācijā visdrīzāk sūtījums nesasniegs vēlēšanu komisiju līdz balsu skaitīšanas uzsākšanai un reģistrācijas aploksne, pamatojoties uz Pašvaldības domes vēlēšanu likuma 38.1 panta ceturtās daļas 5. punktu, tiks atzīta par nederīgu. Likumprojekts dod iespēju izvēlēties piemērotāko un izdevīgāko balsošanas materiālu piegādes veidu un lielāku attālumu, kā arī piegādes adrešu izkliedes dēļ piemērotākā izvēle ir  pasta sūtījums. Taču šādā gadījumā sūtījuma piegāde noteiktajā laikā vairs nav atkarīga ne no vēlētāja, ne arī ieslodzījuma vietas administrācijas.
Ņemot vērā minēto, aicinām izvērtēt iespēju likumprojektā noteikt atbilstošu termiņu, kādā 32.1 pantā minētajam vēlētājam ir jāpabeidz balsošanas pa pastu procedūra, un kādā Ieslodzījuma vietu pārvaldei jānogādā reģistrācijas aploksne vēlēšanu komisijai, ja piegādei tiek izvēlēts pasta pakalpojums.
Piedāvātā redakcija
-
8.
Anotācija (ex-ante)
4.1. Saistītie tiesību aktu projekti
Priekšlikums
Ierosinām likumprojektu "Grozījumi Vēlētāju reģistra likumā", kura mērķis būs precizēt vēlētāju reģistrā iekļaujamās ziņas un paredzēt tiesības ieslodzījumu vietas administrācijai šīs ziņas vēlētāju reģistrā aktualizēt, izsrādāt un virzīt apstiprināšanai Saeimā nevis pēc šā likuma pieņemšanas Saeimā, bet vienlaikus ar šo likumprojektu.
Piedāvātā redakcija
-