Atzinums

Projekta ID
22-TA-210
Atzinuma sniedzējs
Latvijas Lielo pilsētu asociācija
Atzinums iesniegts
10.06.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Rīkojuma projekts
Priekšlikums
LLPA ir iepazinusies ar konceptuālā ziņojuma aktualizēto versiju. Par iepriekšējo redakciju sniedzām viedokli, norādot, ka iebildumu nav, bet ir ļoti būtiski, kā konkrēti tas tiks “ietērpts” likuma normās.

Ņemot vērā, ka aktualizētajā redakcijā nav veiktas būtiskas izmaiņas, kas ietekmētu pašvaldības kapitālsabiedrību pārvaldību, iebildumu par sagatavoto konceptuālo ziņojumu nav.

Pašvaldībām ir būtiski, kas izriet arī no tiesību akta projekta un ziņojuma teksta expressis verbis, t.i. tikai gaidu vēstuļu institūts būs likumā tieši un imperatīvi iestrādāts arī attiecībā uz pašvaldībām, savukārt pārējais – centralizācija, politika, iedalījums grupās – būs tikai valsts sadaļā, attiecīgi pašvaldībām tas būtu ieteikuma rakstura, ja gribētu līdzināties valsts pieejai.

Savukārt, ja šīs reformas rezultātā, ņemot vērā vajadzību veicināt inovācijas un pētniecību un attīstību, tiktu paplašināts 88.pants, tad saprotam, ka tas attiektos arī uz pašvaldību kapitālsabiedrībām.
 
Piedāvātā redakcija
-