Atzinums

Projekta ID
21-TA-1631
Atzinuma sniedzējs
Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju asociācija
Atzinums iesniegts
01.06.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu projekts
Iebildums
14. panta 3.punkta c) daļā teikts, ka Atbalstu lieliem uzņēmumiem piešķir tikai tādam sākotnējam ieguldījumam, kas attiecīgajā apgabalā veicina jaunu saimniecisko darbību. Lūdzam skaidrot, kā lielo uzņēmumu kategorijā tas saskan ar esošo procesu digitalizāciju? Vai tas neattiecas uz esošo procesu digitalizāciju un lielie uzņēmumi var veikt ieguldījumus arī esošajā saimnieciskajā darbībā?
Piedāvātā redakcija
-
2.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam skaidrot, kā lielo uzņēmumu un apjomīgu ražotņu ietvaros tas saskan ar esošo procesu digitalizāciju (procesos, kuri šobrīd nav digitalizēti, vai ir digitalizēti nepilnīgi)? Faktiski ar salīdzinoši mazām investīcijām (IKT sistēmās un iekārtu / risinājumu uzlabojumos) var panākt būtiskas pārmaiņas, bet salīdzinot ar apjomīgu ražotņu amortizācijas apjomu, šāda prasība var kļūt neizpildāma.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Noteikumu projekts
Iebildums
Ierosinām šo ņemt ārā, jo, piemēram, uzņēmumā ir programmatūra, kas nodrošina grāmatvedības un noliktavas pārvaldību un projekta ietvaros uzņēmums plāno ieviest tā paša izstrādātāja ražošanas pārvaldības moduli. Šādā gadījumā faktiski tiktu digitalizēti līdz šim manuāli vai nepilnīgi automatizēti procesi un tā mūsuprāt būtu pilnīga atbilstība projekta mērķiem.  Tomēr no programmnodrošinājuma viedokļa tā būtu papildu maksa esošajam IT risinājumam. Līdz ar to noteikumi šādā redakcijā atbalstītu neefektīvu risinājumu iegādi, jo cita izstrādātāja programmatūra (tātad jauna) šādā gadījumā būtu atbalstāma.
Piedāvātā redakcija
-
4.
Noteikumu projekts
Iebildums
Priekšlikums papildināt ar “izņemot ar procesu digitalizācijai nepieciešamo esošo ražošanas un citu iekārtu atjaunošanas un efektivizēšanas, kā arī ar jaunu iekārtu iegādi saistītās programmatūras pieslēgšanu”.
 
Piedāvātā redakcija
-
5.
Noteikumu projekts
Iebildums
Ierosinām nepārprotami norādīt un uzskaitīt neatbalstāmās nozares, nevis norādes uz regulu apakšpunktiem.
Piedāvātā redakcija
-
6.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam norādīt nozarēm konkrētus NACE kodus.
Piedāvātā redakcija
-