Atzinums

Projekta ID
21-TA-597
Atzinuma sniedzējs
Tieslietu ministrija
Atzinums iesniegts
27.10.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu (grozījumu) projekts
Iebildums
Projekta anotācijā ir norādīts, ka saistītie grozījumi (turpmāk – saistītie projekti) jāveic:
1) Ministru kabineta 2009. gada 24. marta noteikumos Nr. 268 "Noteikumi par ārstniecības personu un studējošo, kuri apgūst pirmā vai otrā līmeņa profesionālās augstākās medicīniskās izglītības programmas, kompetenci ārstniecībā un šo personu teorētisko un praktisko zināšanu apjomu";
2) Ministru kabineta 2016. gada 24. maija noteikumos Nr. 317 "Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība";
3) Ministru kabineta 2006. gada 6. jūnija noteikumos Nr. 460 "Noteikumi par specialitāšu, apakšspecialitāšu un papildspecialitāšu sarakstu reglamentētajām profesijām".
Vienlaikus projekta anotācijā norādīts, ka projekts stāsies spēkā vispārējā kārtībā. Savukārt projekts un saistītie projekti tiks virzīti izskatīšanai Ministru kabinetā vienlaicīgi.
Vēršam uzmanību, ka projektā un saistītajos projektos ir ietverts regulējums, kuram jāstājas spēkā vienlaicīgi. Savukārt projekta un saistīto projektu virzīšana izskatīšanai Ministru kabinetā vienlaicīgi automātiski nenodrošina, ka tie stāsies spēkā vienlaicīgi. Ņemot vērā minēto, lūdzam papildināt projektu ar spēkā stāšanās noteikumu, kas saskaņots ar saistīto projektu spēkā stāšanās noteikumiem.
Vienlaikus lūdzam precizēt projekta anotācijā ietverto informāciju.
 
Piedāvātā redakcija
-