Atzinums

Projekta ID
22-TA-2524
Atzinuma sniedzējs
Tieslietu ministrija
Atzinums iesniegts
02.11.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Likumprojekts
1. Apvienoto Nāciju Organizācijas 1979. gada 13. novembra Konvencijas par robežšķērsojošo gaisa piesārņošanu lielos attālumos (turpmāk - Konvencija) izpildinstitūcijas trīsdesmit pirmajā sanāksmē ar lēmumu Nr. 2012/5 pieņemtie grozījumi 1998. gada 24. jūnija Protokolā par smagajiem metāliem (turpmāk – Protokola grozījumi) tiek pieņemti un apstiprināti.
Priekšlikums
Ierosinām precizēt starptautiskā līguma nosaukumu atbilstoši likumprojekta nosaukumam, norādīt protokola grozījumu datumu, kā arī precizēt likumprojekta 1.pantu atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 3. februāra noteikumu Nr. 108 "Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi" 25.1.apakšpunktam, piemēram:
"2012.gada 13.decembra Grozījumi Apvienoto Nāciju Organizācijas 1979. gada 13. novembra Konvencijas par robežšķērsojošo gaisa piesārņošanu lielos attālumos 1998. gada 24. jūnija Protokolā par smagajiem metāliem (turpmāk - Protokola grozījumi) ar šo likumu tiek pieņemti un apstiprināti".
Piedāvātā redakcija
-
2.
Likumprojekts
3. Protokola grozījumi stājas spēkā Konvencijas izpildinstitūcijas trīsdesmit pirmās sanāksmes lēmuma Nr. 2012/5 3. pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".
Priekšlikums
Ierosinām norādīt izpildinstitūcijas lēmuma 2012/5 pieņemšanas datumu. Alternatīvi, aicinām apsvērt iespēju likumprojekta 3.pantā norādīt, ka grozījumi protokolā stājas spēkā 1998. gada 4. jūnija Protokola par smagajiem metāliem 13.panta 3.punktā noteiktajā laikā un kārtībā.
Piedāvātā redakcija
-