Atzinums

Projekta ID
23-TA-3200
Atzinuma sniedzējs
Ekonomikas ministrija
Atzinums iesniegts
28.02.2024.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Dokuments BIS vidē tiek apstiprināts vai parakstīts ar sistēmas parakstu tādēļ aicinu anotācijā vai VZD sniegto pakalpojumu aprakstos izvērstāk paskaidrot, ka BIS esošai datnei netiek izvirzītas papildus prasības. Pietiek ar BISā esošas datnes apstiprināšanu vai parakstīšanu ar sistēmas parakstu, lai šo datni uzskatītu par atbilstošu šī projekta 7.6.1.apakšpunkta prasībām.
Ar šī atzinuma sniegšanu netiek uzturēti 26.02.2024. sniegtie iebildumi.
Piedāvātā redakcija
-