Atzinums

Projekta ID
23-TA-3186
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
01.02.2024.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Priekšlikums
Lūdzam precizēt 3.sadaļas punktā “Cita informācija” norādīto, paskaidrojot, ka visas likumprojektā ietvertās normas tiks nodrošinātas Aizsardzības ministrijai piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros, ne tikai 52.pantā noteiktā.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Priekšlikums
Ņemot vērā, ka likumprojekta 11.punkts paredz izmaiņas spēkā esošajā normā – tiek palielināta kompensācija militārā dienesta karavīriem ar I, II vai III grupas invaliditāti, lūdzam aizpildīt anotācijas 3.punktu, norādot kārtējā gadā un budžeta ietvarā plānoto finansējumu un papildus nepieciešamo finansējumu, kā arī kompensējošos pasākumus precizētās normas izpildei.
Piedāvātā redakcija
-