Atzinums

Projekta ID
22-TA-1530
Atzinuma sniedzējs
Biedrība "Dauna sindroms Latvija"
Atzinums iesniegts
05.07.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Plāna projekts
Priekšlikums
Mums būtu vēl viens ierosinājums, kas biedrības ieskatā ir ļoti svarīgs, bet līdz šim paskrējis garām īsti nepiefiksēts:
5.3.1. apakšpunktā Atbilstošs skaits rezidentu un pamatstudiju programmu studentu ieguvuši apmācību RS jomā (tajā skaitā darbam ar neverbāliem bērniem, komunikācijas metodes darbam ar pacientiem ar autiska spektra traucējumiem, pielāgotas fizioterapijas un ergoterapijas metodes darbam ar pacientiem, kuriem ir izteikta locītavu hipermobilitāte un pazemināts vai paaugstināts muskuļu tonuss).

būtu jāprecizē, ka darbs ar neverbāliem bērniem būtu jāapgūst visiem speciālistiem, taču atsevišķi izdalāma būtu vienība, ka audiologopēdi apgūst metodes runas attīstīšanai vai alternatīvas komunikācijas attīstīšanai gadījumos, ja fizioloģisku iemeslu dēļ runa nav iespējama – līdzīgi kā ir izdalīta konkrēti aspekti fizioterapeitu un ergoterapeitu darbam nākotnē.
 
Piedāvātā redakcija
-