Atzinums

Projekta ID
23-TA-2164
Atzinuma sniedzējs
Biedrība Zemnieku saeima
Atzinums iesniegts
07.09.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Biedrība “Zemnieku saeima” atzinīgi novērtē Zemkopības ministrijas iesniegto projektu par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" un lūgumu  no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" piešķirt Zemkopības ministrijai 13 593 560 euro līdz 2024. gada 31. janvārim, lai sniegtu atbalstu primārajiem ražotājiem ganāmo mājlopu (liellopu, aitu, kazu un zirgu) audzēšanas, piena lopkopības, graudaugu, rapšu un kartupeļu nozarē un sagatavoto informatīvo ziņojumu “Par kritisko situāciju lauksaimniecības nozarēs, kura ietekmē lauksaimniecības produktu ražotāju ekonomisko dzīvotspēju, un iespējamajiem risinājumiem negatīvās ietekmes mazināšanai”.
Tomēr uzskatām, ka kopējais finansējums, paredzot ES ārkārtas finansējuma daļu un valsts atbalstu 16 941 975 EUR apmērā – 3 348 415 EUR ES ārkārtas atbalstu un 13 593 560 EUR valsts atbalstu, ir jāizmanto apgrozāmo līdzekļu kredītprocentu dzēšanai gan akciju sabiedrību “Attīstības finanšu institūcija Altum”, gan arī komercbanku izsniegtajiem aizdevumiem, tādejādi lauksaimniecības nozarei būtu iespējams piesaistīt vismaz 200 miljonus eiro apgrozāmo līdzekļu, kas ir būtiski, lai risinātu esošo situāciju lauksaimniecības nozarē saistībā ar klimatisko apstākļu radītajām sekām.
 
Piedāvātā redakcija
-