Atzinums

Projekta ID
22-TA-3223
Atzinuma sniedzējs
Latgaliešu valodas, literatūras un kultūrvēstures skolotāju asociācijas nodibinājums
Atzinums iesniegts
18.01.2024.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Likumprojekts (grozījumi)
Iebildums
Varakļānu novada pievienošana Madonas novadam neatbilst LR Satversmē noteiktajam, ka "Latvijas valsts teritoriju starptautiskos līgumos NOTEIKTĀS ROBEŽĀS sastāda Vidzeme, Latgale, Kurzeme un Zemgale", kā arī neatbilst  Latviešu vēsturisko zemju likuma normai, ka "Īstenojot administratīvi teritoriālo reformu, kā arī valsts un pašvaldības institūciju tīklojumu, ir jāņem vērā vēsturisko zemju saskares līnijas".  Vēsturiskais Varakļānu pagasts pirms padomju okupācijas ietilpa Latgalē, Rēzeknes apriņķī. Padomju okupācijas režīms sagrāva Satversmei atbilstošo Latvijas administratīvo iedalījumu, kā rezultatā Varakļānu vēsturiskais pagasts tika sašķelts, tā daļu pievienojot Madonas rajonam. Visa tagadējā Varakļānu novada teritorija ir Latgales kultūrvēsturiskās zemes daļa, tāpēc ir iebildums pret Varakļānu novada pievienošanu Madonas novadam. 
Piedāvātā redakcija
Izdarīt Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā šādusgrozījumus:

Pārejas noteikumos:
Izslēgt 30.punktu.
Izslēgt 31.punktu.
Izteikt 33.punktu šādā redakcijā: 
"Centrālā vēlēšanu komisija 2025.gada pašvaldību domju vēlēšanas izsludina administratīvajās teritorijās, kādas šā likuma pielikumā bija noteiktas 2024.gada 31.decembrī"