Atzinums

Projekta ID
21-TA-290
Atzinuma sniedzējs
Latvijas Pašvaldību savienība
Atzinums iesniegts
10.01.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu projekts
14. Mainoties mājas (istabas) dzīvnieka īpašniekam, informācijas reģistrāciju datubāzē nodrošina iepriekšējais īpašnieks.
Iebildums


pamatojums: var būt situācija, ka iepriekšējais īpašnieks zaudējis interesi un neveic pārreģistrēšanas darbību.
Piedāvātā redakcija
papildināt ar sekojošu tekstu: "... vai jaunais īpašnieks, ja tā abi īpašnieki vienojušies"
2.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
ne[pieciešams papildināt anotāciju,ka un  kā tiks reģistrēti jau apzīmēti, bet Datu centrā nereģistrētie dzīvnieki, lai sasniegtu mēŗki, ka visi suņi ir apzīmēti ar mikroshēmu un reģistrēti Datu centrā. tāpat jānosaka maksa (vai anotācijā jānorāda, ka par reģistrāciju jau apzīmētam dzīvniekam maksa ir tāda pat) veterinārārstam par šādu pakalpojumu.
Piedāvātā redakcija
-