Atzinums

Projekta ID
21-TA-494
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
25.11.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Lūdzam anotācijā sniegt paskaidrojumu tādā veidā, lai trešajai personai ir skaidrs, kurš no cenrādī iekļautajiem pakalpojumiem turpmāk tiks sniegts citas darbības ietvaros (norādot informāciju konkrēti par katru pakalpojumu, kā arī norādot, kāda valsts nodeva (norādot apmēru) par to turpmāk tiks iekasēta) un kurš pakalpojums (norādot informāciju konkrēti par katru pakalpojumu) netiks sniegts vispār un pamatojumu tam. Informējam, ka minēto informāciju var sniegt arī pie saistītā projekta (21-TA-262), ieliekot atsauci uz to šā projekta anotācijā.
 
Piedāvātā redakcija
-
2.
Anotācija (ex-ante)
4.2. Cita informācija
Iebildums
Nav skaidrs anotācijā norādītais - "Līdz ar valsts nodevu likmju palielināšanu tiek atcelti maksas pakalpojumi, jo attiecīgās izmaksas ir iekļautas valsts nodevu aprēķinā." Ņemot vērā, ka tiek norādīts, ka no maksas pakalpojumiem atsakās saistībā ar valsts nodevu likmju palielināšanu, nevis saistībā ar jaunu valsts nodevas objektu vai valsts nodevas veidu noteikšanu, vai tas nozīmē, ka šobrīd par vienu un to pašu sniegto pakalpojumu/ nodrošinājumu ir bijusi noteikta gan valsts nodeva, gan maksa (kas nav korekti). Lūdzam par šo situāciju sniegt anotācijā papildu/detalizētāku skaidrojumu.
Piedāvātā redakcija
-