Atzinums

Projekta ID
21-TA-1734
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
20.12.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Iebildums
1. punktā un 1.1.apakšpunktā jāsvītro norādītie budžeta ieņēmumi, attiecīgi 3.punktā , 3.1.apakšpunktā parādoties negatīvai finansiālai ietekmei “-77 894 000”, vienlaikus 4.punktā jānorāda kompensējošo pasākumu “+77 894 000”, lai precizētā finansiālā ietekme būtu 0. Papildus 6.punktā otrajā rindkopā lūdzam precizēt kompensēšanas periodu, kas atbilstoši noteikumu projektam ir no 2021.gada 1.decembra līdz 2022.gada 30.aprīlim, kā arī pēdējo rindkopu par finansējuma pārdali no 80.00.00 programmas atspoguļot 3.sadaļā pie citas informācijas.
 
Piedāvātā redakcija
-
2.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Iebildums
Lūdzam papildināt anotācijas 3.sadaļu ar informāciju par priekšlikuma ietekmi uz vispārējās valdības budžetu atbilstoši Eiropas Kontu sistēmas metodoloģijai. 
Piedāvātā redakcija
-
3.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Ņemot vērā anotācijas 3.sadaļas 6.punktā norādīto, ka kompensācijas faktiski tiks izmaksātas 2022.gadā, lūdzam pārskatīt galīgo savstarpējo norēķinu veikšanai paredzēto termiņu, lai galīgos norēķinus varētu veikt līdz 2022.gada beigām. 
 
Piedāvātā redakcija
-