Atzinums

Projekta ID
22-TA-3062
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
24.10.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Priekšlikums

Ņemot vērā, ka atbilstoši Finanšu ministrijas 07.09.2022. rīkojumam Nr.525 “Par līdzekļu piešķiršanu” no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" Veselības ministrijai (Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam) piešķirts finansējums 44 986 euro apmērā, lai segtu izdevumus par humānās palīdzības sniegšanā Lietuvai izlietoto valsts materiālo rezervju (segu) atjaunošanu, tad attiecīgi aizpildāms anotācijas 3.sadaļas 2.ailes “2022.saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam” 1. un 2.punkts un 1.1. un 2.1.apakšpunkts, attiecīgi papildinot arī anotācijas 3.sadaļas 6.punktu un precizējot 3.sadaļas 3.aili “2022. izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam”.

 
Piedāvātā redakcija
-