Atzinums

PAZIŅOJUMS. Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 14.decembrī.
Būsim pateicīgi, ja veltīsiet līdz 10 minūtēm Jūsu laika, lai piedalītos aptaujā par TAP portālu. Jūsu viedoklis ir nozīmīgs, lai uzlabotu TAP portāla funkcionalitāti. Lai uzsāktu aptauju, spiediet ŠEIT . Aptauja ir anonīma, un dati tiks izmantoti tikai apkopotā veidā. Aptauju iespējams aizpildīt līdz 7. decembrim. Paldies!
Projekta ID
21-TA-1561
Atzinuma sniedzējs
Iekšlietu ministrija
Atzinums iesniegts
10.12.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojuma (anotācijas) 1.3. punktā norādīts, ka regulējums neattieksies uz Iekšlietu ministrijas padotībā esošajām augstākās izglītības iestādēm - Valsts robežsardzes koledžu, Valsts policijas koledžu un  Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžu.
Augstskolu likuma 7. panta otrā daļa noteic, ka, dibinot Iekšlietu ministrijas sistēmas koledžas, Ministru kabinets nodod tās Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu padotībā. Līdz ar to vēršam uzmanību, ka Valsts robežsardzes koledža saskaņā ar Ministru kabineta 2006. gada 30. novembra noteikumu Nr. 978 “Valsts robežsardzes koledžas nolikums” 1. punktu ir Valsts robežsardzes pakļautībā esoša izglītības iestāde, Valsts policijas koledža atbilstoši Ministru kabineta 2006. gada 11. jūlija noteikumu Nr. 584 “Valsts policijas koledžas nolikums” 1. punktam ir Valsts policijas pakļautībā esoša izglītības iestāde, bet Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledža, ņemot vērā Ministru kabineta Ministru kabineta 2006. gada 30. novembra noteikumu Nr.979 “Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas nolikums” 1. punktā noteikto, ir Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pakļautībā esoša izglītības iestāde. Arī saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 22. septembra noteikumu Nr. 589 “Iekšlietu ministrijas nolikums” 10. punktu Valsts robežsardzes koledža, Valsts policijas koledža un Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledža nav Iekšlietu ministrijas padotībā.
Vēršam uzmanību uz to, ka saskaņā ar Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likuma 2. panta otro daļu  minētās izglītības iestādes ir Iekšietu ministrijas sistēmā ietilpstošas izglītības iestādes.
Ievērojot minēto, projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumā (anotācijā) iekļautā informācija ir precizējama, nosakot, ka projektā ietvertais regulējums neattieksies uz Iekšlietu ministrijas sistēmā ietilpstošajām izglītības iestādēm (Valsts robežsardzes koledžu, Valsts policijas koledžu un Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžu), nevis uz Iekšlietu ministrijas padotībā esošajām izglītības iestādēm.
 
Piedāvātā redakcija
-