Atzinums

Projekta ID
24-TA-481
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
24.04.2024.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Finanšu ministrija konceptuāli neiebilst informatīvā ziņojuma “Par slimnīcu tīkla attīstību” projekta izskatīšanai Ministru kabineta sēdē. Norādām, ka saskaņā ar Likumu par budžetu un finanšu vadību budžeta finansētu institūciju, budžeta nefinansētu iestāžu un pašvaldību, kā arī kapitālsabiedrību, kurās ieguldīta valsts vai pašvaldību kapitāla daļa, vadītāji ir atbildīgi par Likumā par budžetu un finanšu vadību noteiktās kārtības un prasību ievērošanu, izpildi un kontroli, kā arī par budžeta līdzekļu efektīvu un ekonomisku izlietošanu atbilstoši paredzētajiem mērķiem. Ņemot vērā, ka atbilstoši MK 13.04.2004. noteikumiem Nr.286 “Veselības ministrijas nolikums” Veselības ministrija (turpmāk - VM) ir vadošā valsts pārvaldes iestāde veselības nozarē, uzskatām, ka VM ir atbildīga par Latvijas valsts budžeta līdzekļu efektīvu un racionālu izlietojumu.
 
Piedāvātā redakcija
-