Atzinums

Projekta ID
21-TA-1542
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
08.12.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Iebildums
Ņemot vērā, ka atbilstoši MK 24.09.2021. sēdes protokola Nr.63  1.§ “Informatīvais ziņojums “Par priekšlikumiem valsts budžeta ieņēmumiem un izdevumiem 2022.gadam un ietvaram 2022.-2024.gadam”” ir atbalstīts finansējums prioritārajam pasākumam “Ārstniecības personu darba samaksas pieauguma nodrošināšana”, lūdzam precizēt anotācijā prioritārā pasākuma nosaukumu.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Lūdzam redakcionāli precizēt anotācijas 1.3.sadaļas “Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi” apakšsadaļas “Problēmas apraksts” (6.lpp.) 3.rindkopu, norādot, ka finansējums 30 640 466  euro apmērā tiek novirzīts pārējo veselības aprūpes darbinieku darba samaksas palielināšanai.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Lūdzam precizēt anotācijas 1.3.sadaļas “Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi” apakšsadaļu “Problēmas apraksts (7.lpp.), cipara “+47” vietā lietojot ciparus “+41” (908 - 867 = 41).
Piedāvātā redakcija
-
4.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Anotācijas 1.3.sadaļas “Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi” apakšsadaļā “Problēmas apraksts” (5.lpp.)  norādīts, ka noteikumu “Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 18.decembra noteikumos Nr.851 “Noteikumi par zemāko mēnešalgu un speciālo piemaksu veselības aprūpes jomā nodarbinātajiem”” projekta 1.pielikuma I sadaļā “Sertificētu ārstniecības personu amati” (turpmāk – noteikumu projekta 1.pielikuma I sadaļa) tiek saglabāts un vienlaikus precizēts māsas (vispārējās aprūpes māsa) profesijas amata nosaukums 3.ārstniecības personas amata kvalifikācijas kategorijā, savukārt nākamajā rindkopā norādīts, ka ir svītrojamas māsas no noteikumu projekta 1.pielikuma I sadaļas. Ņemot vērā, ka veidojas pretruna, ir precizējama anotācija vai nepieciešamības gadījumā noteikumu projekta 1.pielikums.
Piedāvātā redakcija
-
5.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Lūdzam precizēt anotācijas 1.3.sadaļas “Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi” apakšadaļas “Problēmas apraksts” (7.lpp.) pirmo rindkopu, vārdu “no 2021.gada 1.janvāra palielināšanai” vietā lietojot vārdus “no 2022.gada 1.janvāra palielināšanai”.
Piedāvātā redakcija
-
6.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Ņemot vērā, ka konceptuālais ziņojums “Par māsas profesijas turpmāko attīstību” ir jau atbalstīts ar MK 29.10.2019. rīkojumu Nr.537 (MK sēdes protokols Nr.50 25.§), ir precizējama anotācijas 1.3.sadaļas “Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi” apakšsadaļā “Problēmas apraksts” (3.lpp.) norādītā informācija.
Piedāvātā redakcija
-
7.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Lūdzam precizēt anotācijas 1.3.sadaļas “Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi” apakšsadaļu “Problēmas apraksts”, norādot ka konceptuālais ziņojums “Par veselības aprūpes sistēmas reformu” ir atbalstīts ar MK  7.08.2017. rīkojumu Nr.784 (sēdes protokola Nr.37 34.§).
Piedāvātā redakcija
-
8.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Iebildums
Lūdzam precizēt anotācijas 3.sadaļas “Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem” 6.punktu (13.lpp.), jo, saskaitot matemātiski finansējumu pa apakšprogrammām, veidojas 29 395 657 euro, nevis 29 395 656 euro (programmai 33.00.00 “Veselības aprūpes nodrošināšana”).
Piedāvātā redakcija
-
9.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Iebildums
Lūdzam aizpildīt anotācijas 3.sadaļas “Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem” 5.1.apakšpunkta “valsts pamatbudžets” 5.,7. un 8.aili.
Piedāvātā redakcija
-
10.
Anotācija (ex-ante)
Pielikumi
Iebildums
Lūdzam precizēt anotācijas 4.pielikuma aili “Plānotais vidējais rezidentu skaits 2021.gadā”, 2021.gada vietā lietojot 2022.gadu. Vienlaikus lūdzam precizēt aiļu numerāciju, jo pašreizējā redakcijā ir divas ailes ar numuru 6.
 
Piedāvātā redakcija
-