Atzinums

PAZIŅOJUMS: Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 8. jūnijā.
Projekta ID
21-TA-670
Atzinuma sniedzējs
Tieslietu ministrija
Atzinums iesniegts
23.11.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Projekta anotācijā norādīts, ka saistībā ar projektā paredzēto atšķirīgo iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāja ienākumu attiecināšanas kārtību (vienā gadījumā uzreiz uz konkrēto pusgadu, bet citā - dalot uz divi un proporcionāli attiecinot uz katru pusgadu) var radīt "nelielas priekšrocības tiem nodokļa maksātājiem, kas gūst ienākumu ārvalstīs vai tādu ienākumu, no kura ienākuma izmaksātājs nodokli neietur izmaksas vietā," (citēts no anotācijas).
Kaut arī projekta anotācijā ir norādīti apsvērumi, kādēļ izvēlēts šāds risinājums (priekšrocības ir nebūtiskas, kārtība attiecināma tikai uz 2022.taksācijas gadu, palielinās izmaksas nepieciešamās programmatūras izstrādei tikai uz vienu gadu), lūdzam papildināt anotāciju ar precīzāku skaidrojumu, kādēļ minētās priekšrocības uzskatāmas par ne tik būtiskām konkrēti no nodokļu maksātāju interešu aspekta (piemēram, minot kādu iespējamu prakses piemēru), lai nebūtu lietderīgi veidot sarežģītāku regulējumu, kas vienlaikus nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi pret visām iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāju grupām. 

 
Piedāvātā redakcija
-