Atzinums

Projekta ID
21-TA-510
Atzinuma sniedzējs
Valsts kanceleja
Atzinums iesniegts
04.11.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
1.2. Mērķis
Iebildums
Vēršam uzmanību, ka instrukcija, uz ko atsaucas, nav spēkā: https://likumi.lv/ta/id/203061-tiesibu-akta-projekta-sakotnejas-ietekmes-izvertesanas-kartiba. Šī sadaļa nav "anotācijas kopsavilkums", bet mērķis. Nevar būt tā, ka tiesību akta projektam nav mērķa - ja tā ir, tad šādā gadījumā tiesību akts vispār nav nepieciešams.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Anotācija (ex-ante)
2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt
Iebildums
Vēršam uzmanību, ka publiskās pārvaldes iestādes, ja tās tiek ietekmētas, tiek ierakstītas anotācijas 7.sadaļā. Attiecīgi šajā 2.sadaļā mērķgrupa ir sabiedrība - fiziskās un juridiskās personas.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Anotācija (ex-ante)
6. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas un sabiedrības līdzdalības process
Iebildums
Ņemot vērā, ka 2.sadaļā tika atzīmēts, ka tiesību akta projekts skar sociālo partneru, biedrību un nodibinājumu intereses, kā arī to, ka šajā punktā ir atzīmēts, ka sabiedrības līdzdalība uz šo tiesību aktu projektu attiecas, aicinām paskaidrot, kāpēc sabiedrības līdzdalība netika nodrošināta, vai arī sniegt informāciju, kādā veidā sabiedrības līdzdalība tika nodrošināta.
Piedāvātā redakcija
-