Atzinums

Projekta ID
22-TA-3464
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
17.01.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu konsolidētā versija
Priekšlikums
Ņemot vērā, ka MK noteikumi Nr.645 paredz arī komercdarbības atbalsta piešķiršanu sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem saskaņā ar Eiropas Komisijas 2011.gada 20.decembra lēmumu Nr. 2012/21/ES par Līguma par Eiropas Savienības darbību 106.panta 2.punkta piemērošanu valsts atbalstam attiecībā uz kompensāciju par sabiedriskajiem pakalpojumiem dažiem uzņēmumiem, kuriem uzticēts sniegt pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi, lūdzam papildināt MK noteikumus Nr.645 ar kārtību, kādā būtu jāatgūst nelikumīgs valsts atbalsts, ja tiktu pārkāpti nosacījumi, kas izriet no minētā EK lēmuma 2012/21/ES prasībām.
Piedāvātā redakcija
-