Atzinums

Projekta ID
23-TA-860
Atzinuma sniedzējs
Zemkopības ministrija
Atzinums iesniegts
17.04.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Lūdzam IZ 23.lpp. (5.sadaļā Secinājumi un turpmākā rīcība 1.2.apakšpunkts) precizēt kapitālsabiedrības nosaukumu - akciju sabiedriba "Latvijas valsts meži"
Piedāvātā redakcija
-
2.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Lūgums pārliecinaties par Ziņojuma 13.lpp. pēdējā rindkopāminētā termiņa korektumu, jo tekstā minēts "divu gadu laikā", bet termiņš noteikts "neilgak kā 2023.gada 31.decembris".
Bez tam vēršam uzmanību, ka attiecībā uz virzienu Valsts kapitālsabiedrību pārvaldiba kapitāla piesaistes veida/formas izvēle saistāma ar konkrēta projekta realizāciju, nebūtu pamatoti un korekti vērtēt un lemt par finansējuma piesaistes kapitāla tirgū formu neskatot kontekstā ar mērķi kam papildu finanšu līdzekļi nepieciešami.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Akciju sabiedrība "Latvijas valsts meži" (turpmāk - LVM) ir izvērtējusi informatīvo ziņojumu par Latvijas kapitāla tirgus tālāku attīstību un ar to saistīto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu. Dokumentu projekti ir sagatavots atbilstoši esošai nepieciešamībai, LVM nav papildinājumu vai iebildumu.
LVM ir gatava papildus iesaistīties, kad Zemkopības ministrija kā LVM kapitāldaļu turētājs uzsāks darbu pie LVM izvērtējuma par stratēģiskajiem attīstības mērķiem un finansēšanas iespējām, kā arī kopuzņēmuma SIA “Latvijas vēja parki” plānoto investīciju projektu finansēšanas iespējām.
 
Piedāvātā redakcija
-
4.
MK sēdes protokollēmuma projekts
Priekšlikums
Vēlamies vērst uzmanību, ka finansējuma piesaiste kapitāla tirgū vērtējama kontekstā ar konkrētu finanšu ietilpīgu kapitālsabiedrības attīstības projektu būtību un realizāciju. Vērtējums un lēmums par kapitāla piesaistes formu vērtējams kontekstā ar mērķi kam papildu finanšu līdzekļi nepieciešami.
Piedāvātā redakcija
-