Atzinums

Projekta ID
21-TA-1179
Atzinuma sniedzējs
Latvijas Pašvaldību savienība
Atzinums iesniegts
23.11.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu projekts
Iebildums
Atsaucoties uz Rīgas domes izteikto lūgumu noteikumu projektā paredzēt vēlākus investīciju projektu iesniegšanas termiņus (saistīts ar investīciju proejktu sagatavošanas iespējām), lūdzam MK noteikum2.punktu izteikt šadā redakcijā:
 
Piedāvātā redakcija
1. "2. Pašvaldības (izņemot Rīgas pilsētas pašvaldību) investīciju projektus jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecībai vai esošas pirmsskolas izglītības iestādes paplašināšanai iesniedz šādos investīciju projektu iesniegšanas termiņos:
2.1. līdz 2022. gada 1. februārim;
2.2. līdz 2022. gada 1. jūnijam.”"
2)       noteikuma projektu papildināt ar jaunu punktu (attiecīgi mainot visu sekojošo punktu numerāciju, sākot no noteikuma projekta 3. punkta) šādā redakcijā:
“3. Rīgas pilsētas pašvaldība investīciju projektus jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecībai vai esošas pirmsskolas izglītības iestādes paplašināšanai iesniedz šādos investīciju projektu iesniegšanas termiņos:
3.1. līdz 2022. gada 1. aprīlim;
3.2. līdz 2022. gada 1. augustam.”
 
2.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam izteikt Ministru kabineta noteikumu projekta 3.4. apakšpunktu šādā redakcijā:


 
Piedāvātā redakcija
“3.4. plānotajiem būvdarbiem ir izstrādāts projekts minimālā sastāvā;”
3.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam izvērtēt iespēju precizēt Noteikumu projekta 3.5.punktā norādīto būvdarbu uzsākšanas termiņu uz 01.06.2023., jo šajā punktā norādītais termiņš 31.12.2022. ir nesamērīgi īss, lai paspētu veikt pirmsskolas izglītības iestādes projektēšanas darbus un uzsākt būvniecību.

 
Piedāvātā redakcija
-