Atzinums

Projekta ID
22-TA-632
Atzinuma sniedzējs
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Atzinums iesniegts
11.03.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
VARAM aicina 45.rindkopā iekļaut informāciju par investīcijas 6.3.1.1.i. demarkāciju ar Atjaunošanas un noturības mehānisma ietvaros VARAM plānoto investīciju 3.1.1.2.i. “Pašvaldību kapacitātes stiprināšana to darbības efektivitātes un kvalitātes uzlabošanai” un Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027.gadam pasākumu 5.1.1.2. „Pašvaldību un plānošanas reģionu un kapacitātes uzlabošana”, kas arī ir vērsts uz publiskās pārvaldes efektivitātes celšanu reģionālā un vietējā līmenī.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Investīcijas 6.3.1.1.i. ietvaros plānots stiprināt valsts un pašvaldību institūciju kapacitāti un cilvēkresursu profesionalizāciju. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – VARAM) uzskata, ka, lai nodrošinātu atvērtu, caurskatāmu, godprātīga un atbildīgu pārvaldību,  īstenojot Reģionālās attīstības likumā plānošanas reģioniem noteikto kompetenci, būtu nepieciešams stiprināt arī plānošanas reģionu kā atvasinātas publiskas personas darbinieku kapacitāti šīs investīcijas ietvaros. Līdz ar to lūdzam informatīvā ziņojuma 5.punktu izteikt šādā redakcijā: “Investīcijas 6.3.1.1.i. ietvaros plānots stiprināt valsts, plānošanas reģionu un pašvaldību institūciju kapacitāti un cilvēkresursu profesionalizāciju, […].”.
Piedāvātā redakcija
“Investīcijas 6.3.1.1.i. ietvaros plānots stiprināt valsts, plānošanas reģionu un pašvaldību institūciju kapacitāti un cilvēkresursu profesionalizāciju, […].”.