Atzinums

Projekta ID
21-TA-1827
Atzinuma sniedzējs
Tieslietu ministrija
Atzinums iesniegts
20.01.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Ņemot vērā TAP portālā pieejamo funkcionalitāti, ierosinām papildināt norādi uz noteikumu izdošanas tiesisko pamatu ar saiti uz atbilstošu likuma normu.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Ņemot vērā TAP portālā pieejamo funkcionalitāti, lai atvieglotu normatīvā akta piemērošanu, ierosinām papildināt iekšējās atsauces projektā ar saitēm un atbilstošām tiesību normām.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Anotācija (ex-ante)
2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt
Priekšlikums
Vēršam uzmanību, ka ietekme uz valsts un pašvaldību institūcijām norādāma anotācijas 7. nodaļā. Ievērojot mineto, ierosinām precizēt anotāciju.
Piedāvātā redakcija
-