Atzinums

Projekta ID
22-TA-3021
Atzinuma sniedzējs
Labklājības ministrija
Atzinums iesniegts
13.10.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Normatīvie akti nosaka, ka pašvaldībām attiecībā uz tiem bērniem, kuriem audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa izpilde - ievietošana sociālās korekcijas iestādē - tiks pārtraukta, būs jāiekārto profilakses lieta un jāizstrādā uzvedības sociālās korekcijas programma. Šī programma nav saistīta ar speciālistu piesaistīšanu izglītības iestādē. Informatīvajā ziņojumā norādīts, ka septiņi bērni, kuri esot sociālās korekcijas izglītības iestādē “Naukšēni” jau ieguva pamatizglītību, turpina izglītības ieguvi, kā arī ir apzinātas pašvaldību vajadzības un atbalsta nepieciešamība darbam ar minētajiem bērniem, kā arī aprēķināts nepieciešamsi finansējums vienas atalgojuma likmes apmērā uz katru bērnu laika periodam līdz 31.12.2022. Tā kā konkrēto bērnu individuālās vajadzības turpināsies arī 2023.gadā, no informatīvā ziņojuma nav noprotams vai arī turpmāk tiks nodrošināti atbalsta pasākumi/speciālisti jauniešiem. Ņemot vērā minēto, lūdzam skaidrot un papildināt informatīvo ziņojumu ar attiecīgu informāciju.

 
Piedāvātā redakcija
-