Atzinums

Projekta ID
22-TA-1016
Atzinuma sniedzējs
Iekšlietu ministrija
Atzinums iesniegts
13.09.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu konsolidētā versija
Priekšlikums
2021. gada 28. jūnijā spēku zaudēja Iedzīvotāju reģistra likums un stājās spēkā Fizisko personu reģistra likums. Ņemot vērā to, ka Iedzīvotāju reģistram, no 2021. gada 28. jūnija ir nosaukums - Fizisko personu reģistrs, lūdzam aizstāt vārdus “Iedzīvotāju reģistrs” (attiecīgajā locījumā) ar vārdiem “Fizisko personu reģistrs” (attiecīgajā locījumā).
Piedāvātā redakcija
-
2.
Noteikumu konsolidētā versija
Priekšlikums
Saskaņā ar Anotācijas 1.3. apakšpunktā minēto paredzēts aizstāt MK noteikumu Nr.194 3.1., 4.3. un 7.2.apakšpunktā vārdus “Iedzīvotāju reģistrs” ar vārdiem “Fizisko personu reģistrs”. Vēršam uzmanību, ka projektā nav ietverts attiecīgs grozījums MK noteikumu Nr. 194 7.2.apakšpunktā. Lūdzam papildināt un precizēt projektu.
Piedāvātā redakcija
-