Atzinums

Projekta ID
21-TA-1277
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
24.11.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Rīkojuma projekts
Priekšlikums
Lūdzam precizēt MK rīkojuma projekta 1.punktu, pirms vārda “ja” aizstājot pieturzīmi “.” ar pieturzīmi “,”, un precizēt 2.punktu, svītrojot skaitli “2”, jo patreizējā redakcijā skaitlis tiek lietots divas reizes. Attiecīgi veicami precizējumi anotācijas 3.sadaļā (9.lpp.).
Piedāvātā redakcija
-
2.
Anotācija (ex-ante)
1.1. Pamatojums
Priekšlikums
Lūdzam precizēt anotācijas 1.1.sadaļas apakšpunktā “Izstrādes pamatojums” norādīto informāciju, jo patreizējā redakcijā norādīts tikai šāds teksts “Tiesību akts/Ministru Prezidenta rezolūcija”.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Anotācija (ex-ante)
1.1. Pamatojums
Priekšlikums
Lūdzam papildināt anotācijas 1.1.sadaļas apakšpunktu “Apraksts” ar Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 24. un 25.pantu.
Piedāvātā redakcija
-
4.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Priekšlikums
Lūdzam precizēt anotācijas 3.sadaļas 6.punktā (8.lpp.) norādīto papildu nepieciešamā finansējuma apmēru 2022.gadam (5 693 449 euro) atbilstoši MK 2021.gada 19.oktobra protokola Nr.70 45.§ 6.punktam (5 593 449 euro), vienlaikus pirms minētā finansējuma apmēra norādot vārdus “ne vairāk kā”.
Piedāvātā redakcija
-
5.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Priekšlikums
Lūdzam anotācijas 3.sadaļā (5. un 8.lpp.) svītrot saīsinājumu “[IŠ1]”.
Piedāvātā redakcija
-