Atzinums

Projekta ID
21-TA-1564
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
06.12.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Lūdzam informatīvā ziņojuma 2.lpp skaidri norādīt, vai informatīvā ziņojuma 3.lpp. uzskaitītie 3 gadījumi, par kuriem varēs tikt veikta biļešu kompensācija, aizstās vai papildinās šobrīd Eiropas Komisijai paziņotos gadījumus. Vēršam uzmanību, ka informatīvajā ziņojumā minētais 2.gadījums ir identisks paziņotajam, 4. paziņotais gadījums šajā informatīvajā ziņojumā vairs neparādās, savukārt, 1. un 3. paziņotajā gadījumā secinām, ka mainās tikai datums no 9.oktobra uz 11.novembri. Ja ir plānots noteikt papildus gadījumus, lūdzam atbilstoši precizēt informatīvā ziņojuma tekstu, paredzot attiecīgi tikai 1. un 3. gadījumu par periodu no 10.oktobra līdz 11.novembrim. Skaidrojam, ka, iesniedzot informāciju Eiropas Komisijai tās saskaņojuma saņemšanai, arī skaidri jānorāda, kas mainās pret šobrīd paziņoto (un saskaņoto) pasākumu. 
Piedāvātā redakcija
-
2.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Ņemot vērā, ka viens no risinājumiem tomēr ir arī plānoto pasākumu (kuru norise bija paredzēta ārkārtējās situācijas laikposmā) pārcelšana uz laikposmu pēc ārkārtējās situācijas beigām (proti, pēc 2022.gada 11.janvāra), izņemot iespējams vienīgi, kā tas norādīts informatīvajā ziņojumā - Ziemassvētku un Jaunā gada pasākumus, kuru pārcelšana nav iespējama, - aicinām informatīvajā ziņojumā ietvert plašāku skaidrojumu par šāda risinājuma neapsvēršanu jeb par konstatētajiem trūkumiem šāda risinājuma īstenošanā.
 
Piedāvātā redakcija
-
3.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Informatīvajā ziņojumā, kā viens no gadījumiem, kad tiks veikta biļešu kompensācija, tiek norādīts: “1) par ārkārtējās situācijas laikā atceltajiem pasākumiem par biļetēm, kuras pārdotas līdz 2021.gada 11.novembrim”.
Aicinām nepārprotami norādīt, ka minētais gadījums attiecas uz biļetēm par pasākumu, kuru norise bija paredzēta ārkārtējās situācijas laikā un nenotiek COVID 19 ierobežojumu dēļ pasākuma apmeklētājiem (vakcinācijas nepieciešamība, attālums starp apmeklētājiem u.c.). Turklāt minēto punktu var interpretēt, ka kompensācijas mehānisms attiecas arī uz tiem pasākumiem, kuri plānoti pēc 2022.gada 11.janvāra, tomēr ārkārtas situācijas laikā tie atcelti (proti, pieņemts lēmums par to atcelšanu jeb ārkārtējās situācijas laikā atcelts pasākums, lai gan iemesls pasākuma atcelšanai nav saistīts ar ārkārtējo situāciju), kas nebūtu tieši saistīts ar atbalsta mērķi.
 
Piedāvātā redakcija
-
4.
MK sēdes protokollēmuma projekts
Priekšlikums
Lūdzam papildināt protokollēmumu ar papildus punktiem, nosakot:
1. cik darba dienu laikā pēc informatīvā ziņojuma izskatīšanas Ministru kabinetā Kultūras ministrija sagatavos un iesniegs informāciju Eiropas Komisijai tās saskaņojuma saņemšanai.
2. ka atbalstu saskaņā ar plānotajiem grozījumiem atbalsta pasākumā varēs piešķirt tikai pēc Eiropas Komisijas saskaņojuma saņemšanas par atbalsta pasākuma saderību ar Eiropas Savienības iekšējo tirgu.
Piedāvātā redakcija
-