Atzinums

Projekta ID
21-TA-1631
Atzinuma sniedzējs
AS "Sadales tīkls"
Atzinums iesniegts
13.01.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu projekts
40. Sabiedrības “Altum” aizdevuma vai paralēlā aizdevuma pamatsummas atmaksu komersants uzsāk veikt:
Iebildums
MK noteikumi nosaka maksimālo aizdevuma atmaksas termiņu, kas nepārsniedz 10 gadus. Lūdzam skaidrot, vai un kāds ir minimālais aizdevuma termiņš, piemēram, vai tas 8 mēneši pēc projekta īstenošanas pabeigšanas saskaņā ar MK noteikumu 40.punkta regulējumu?
Piedāvātā redakcija
-
2.
Noteikumu projekts
42.2. ne vēlāk kā 6 mēnešu laikā pēc projekta pabeigšanas iesniedzis pozitīvu pēcnovērtējumu;
Iebildums
MK noteikumu 42.2.apakšpunkts nosaka, ka sabiedrības “Altum” aizdevumam vai paralēlam aizdevumam kapitāla atlaidi piemēro, ja komersants ne vēlāk kā 6 mēnešu laikā pēc projekta pabeigšanas ir iesniedzis pozitīvu pēcnovērtējumu. Savukārt MK noteikumu 40.punkts definē, ka aizdevuma vai paralēlā aizdevuma pamatsummas atmaksu komersants uzsāk ne vēlāk kā astoņu mēnešu laikā pēc projekta pabeigšanas, ja nav saņemts nekāds pēcnovērtējums, vai, ja saņemts negatīvs pēcnovērtējums. Tāpat šis regulējums paredz, ka komersanta nomaksāto sabiedrības “Altum” aizdevuma vai paralēlā aizdevuma pamatsummas daļu līdz brīdim, kad saņemts pozitīvs pēcnovērtējums, komersantam neatgriež un par šo summu tiek samazināta projektam pieejamā kapitāla atlaide. 
Ievērojot šīs regulējuma būtisko ietekmi uz aizdevuma atmaksu, kā arī to, ka MK noteikumi nenosaka termiņu, kurā Eiropas Digitālo inovāciju centrs (turpmāk – EDIC) izsniedz pēcnovērtējumu pēc komersanta pieprasījuma, MK noteikumus nepieciešams papildināt ar jaunu punktu, kas nosaka EDIC pienākumu sniegt šo novērtējumu ne vēlāk kā 4 mēnešu laikā pēc komersanta pieprasījuma.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Lūdzam anotācijā sniegt informāciju par piemērojamām aizdevuma likmju indikatīvo apjomu, kas ir būtisks faktors, lai izvērtētu projekta dzīvotspēju un atmaksāšanos un pieņemtu lēmumu par projekta īstenošanu.
Piedāvātā redakcija
-
4.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Anotācijā noteikts, ka komersantam par digitālā brieduma testu un digitālās attīstības ceļa karti nebūs jāmaksā, ja testa veikšanas un ceļa kartes izveidošanas izmaksas var tikt segtas kā de minimis atbalsts. Lūdzam skaidrot, kādas ir ceļa kartes testa veikšanas un ceļa kartes izveidošanas izmaksas, ja uzņēmumam nav pieejams de minimis atbalsts (t.i., ir sasniegts de minimis atbalsta ierobežojums).
Piedāvātā redakcija
-
5.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Ievērojot to, ka EDIC  analizēs komersanta biznesa procesus, digitalizācijas pakāpi, automatizācijas un robotizācijas iespējas, kā arī to, ka no EDIC atzinuma par aktivitāšu īstenošanu ir atkarīga kapitālatlaides saņemšana, lūdzam sniegt skaidrojumu par EDIC ekspertu neieinteresētību konkrētu projektu / ieteicamo aktivitāšu atbalstā, kā arī neatkarības un informācijas neizpaušanas aspektiem.
Piedāvātā redakcija
-
6.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Lūdzam sniegt skaidrojumu, kā EDIC noteiks uzņēmumam nepieciešamās digitālās transformācijas aktivitātes, t.sk. vai un kā, veicot sākotnējo izvērtējumu, tiks ņemtas vērā uzņēmuma paša identificētās digitālās transformācijas vajadzības un plānotās aktivitātes.
Piedāvātā redakcija
-
7.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Lūdzam anotācijā skaidrot, kā tiek noteikta komersanta likme (pēc juridiskās adreses vai aktivitātes īstenošanas reģiona), ja darbības paredzētas:
a) vienā reģionā,
b) dažādos reģionos ar dažādām atbalsta intensitātēm,
c) aktivitātēm, kuras nav iespējams nodalīt reģionālā griezumā, ja paredzēts veikt vispārēju digitālo risinājumu nomaiņu,
ievērojot to, ka Ministru kabineta noteikumi Nr.729 "Noteikumi par reģionālās attīstības atbalstu Latvijas Republikā līdz 2027.gadam" nosaka, ka atbalsta intensitāti piemēro atbalstītajam projektam, ja to paredzēts īstenot attiecīgajā reģionā, neatkarīgi no tā, kurā reģionā ir reģistrēta projekta iesniedzēja juridiskā adrese.
Piedāvātā redakcija
-
8.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Lūdzam anotācijā skaidrot, vai industrijas 4.0 risinājumi (piemēram, automatizētas iekārtas, robotu risinājumi) paredz arī robot un lidojošo robotu (dronu) iegādi.
Piedāvātā redakcija
-
9.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Lūdzam anotācijā sniegt skaidrojumu par projektu iesniegšanu uzņēmumu grupas (vienota komersanta) gadījumā - vai šādi projekti jāiesniedz vienlaikus un vai MK noteikumos noteiktie ierobežojumi tiek piemēroti pēdējam iesniegtajam projektam (gadījumā, ja uzņēmuma grupas ietvaros tiek plānots īstenot vairākus projektus un pirmie projekti nepārsniedz noteiktos ierobežojumus).
Piedāvātā redakcija
-
10.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Lūdzam anotācijā aprakstīt projekta pēcnovērtējuma veikšanu, piemēram, vai tiks veikta faktiskās pārbaudes uzņēmumā.
Piedāvātā redakcija
-
11.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Lūdzam anotācijā iekļaut izvērstu skaidrojumu par aizdevuma un paralēlā aizdevuma saņemšanas kārtību un procesu, kā arī bāzes un kapitāla atlaides aprēķinu visiem anotācijā norādītājiem scenārijiem.
Piedāvātā redakcija
-