Atzinums

Projekta ID
22-TA-694
Atzinuma sniedzējs
Latvijas Finanšu nozares asociācija
Atzinums iesniegts
15.03.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Likumprojekts
Iebildums
Civillikuma 705.pants: pārpratumu novēršanai priekšlikums arī Civillikuma 709.panta redakciju precizēt ar tiesībām apveltīto kreditoru uzskaitījumu ar “un kreditoriem, kuru prasījumi ir nodrošināti ar hipotēku vai komercķīlu, un par kuriem ziņas mantojuma lietā ir iekļāvis notārs”.

Civillikuma 707.pants: ceturtais teikums – lūdzam precizēt likumprojekta anotācijā vai tekstā, vai “ja atsavina mantojumā […]” ietver to, ka pats mantinieks veic pārdošanu (piemēram, auto) vai tā ir piespiedu pārdošana (veic kreditors, piemēram, ieķīlātam dzīvoklim). Šobrīd tas nav saprotams.

Civillikuma 709.pants: lūdzu izvērtēt un anotācijā norādīt, vai zvērināta tiesu izpildītāja vērtējumu kāds varēs apstrīdēt (piemēram, tiesā).

Civillikuma 734.pants: ierosinām pēdējo teikumu sadalīt divos skaidrības labad, otro teikumu sākot no vārda “Pārējo […].
Piedāvātā redakcija
-