Atzinums

Projekta ID
23-TA-1162
Atzinuma sniedzējs
Valsts kanceleja
Atzinums iesniegts
23.05.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Priekšlikums
Attiecībā uz Ārlietu ministrijas eksperta norīkošanu Eiropas Komisijā (103 300 euro), lūdzam sniegt detalizētu izdevumu aprēķinu atlīdzības izdevumiem, tai skaitā norādot arī amatu klasifikāciju un mēnešalgu grupu, kā arī mēnešu skaitu, kad paredzēts nodarbināt ekspertu(-s). Detalizēts aprēķins ietver  sadalījumu pa atlīdzības elementiem.
Piedāvātā redakcija
-