Atzinums

Projekta ID
22-TA-3379
Atzinuma sniedzējs
Tieslietu ministrija
Atzinums iesniegts
12.12.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūgums precizēt atsauci uz deleģējošajām normām, jo Profesionālās izglītības likuma 7.pantā nav 51.punkta.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam norādīt, kurai likuma deleģējošajai normai atbilst šis projekta punkts.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam skaidrot, vai šī izziņa ir domāta kā dokuments, kas minēts projekta 1.6.apakšpunktā. Aicinām izvērtēt, vai nebūtu jānorāda, kurā normā ir iespējams atrast šā dokumenta (izziņas) paraugu.
Piedāvātā redakcija
-
4.
Noteikumu projekts
Iebildums
Anotācijā norādīts, ka papīra formā neizsniedz profesionālās kvalifikācijas apliecību un apliecību par profesionālās kvalifikācijas daļas apguvi, līdz ar to lūdzam precizēt projekta 14.punktu un attiecīgi arī citas projekta normas (15., 21., 24.punkts u.c., ja nepieciešams).
Piedāvātā redakcija
-
5.
Noteikumu projekts
Iebildums
Anotācijā norādīts, ka profesionālās kvalifikācijas apliecība personai būs pieejama arī Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmā. Ņemot vērā minēto, lūdzam precizēt projekta 21.punktu.
Piedāvātā redakcija
-
6.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam anotācijā skaidrot, ko nozīmē nosacījums "ja dati ir pietiekami dublikāta saņemšanai un ir iespējams izmantot līdzvērtīga valsts atzīta dokumenta veidlapu".
Piedāvātā redakcija
-
7.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam izvērtēt, vai nebūtu konkretizējams, ko sevī ietver vārds "zudis" (piemēram, nozaudēts, nozagts, iznīcināts vai neatjaunojami bojāts).
Piedāvātā redakcija
-