Atzinums

Projekta ID
23-TA-2935
Atzinuma sniedzējs
Biedrība "Lauksaimnieku apvienība"
Atzinums iesniegts
22.11.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu (grozījumu) projekts
Priekšlikums
 svītrot vārdus  371.16. apakšpunktu

ISIP pamatlikmes, gan ISIP likmes novados ar īpašiem apstākļiem izmaksu katra plānošanas perioda gadā noteikt atbilstoši finansējumam un pieteiktajai platībai EUR/ha un noteiktajām atsevišķi  katras likmes minimālajām un maksimālajām vērtības robežām.
Atcelt MK noteikumu Nr 198 “Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem” 371.16.apakšpunkta  redakciju un atcelt šo MK noteikumu 25.pielikumu
Piedāvātā redakcija
"371.15.1 ja ilgtspēju sekmējošā ienākumu pamatatbalsta faktiski izmaksājamās vienības summas tiek aprēķinātas pirms ekoshēmu intervenču faktiski izmaksājamo vienības summu aprēķināšanas, tad, aprēķinot ilgtspēju sekmējošā ienākumu pamatatbalsta faktiski izmaksājamo vienības summu saskaņā ar šo noteikumu 371.15. un 371.16. apakšpunktu , no ilgtspēju sekmējošā ienākumu pamatatbalsta kārtējā gada paredzētā indikatīvā atbalsta apmēra atņemama finansējuma summa, kuru nepieciešams pārdalīt saskaņā ar noteikumu 371.7.1 apakšpunktu un kuru Lauku atbalsta dienests nosaka, pamatojoties uz ģeotelpisko iesniegumu datiem par ekoshēmu intervencēm;".