Atzinums

Projekta ID
22-TA-1588
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
04.08.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
VID 19.07.2022. sniedza iebildumu par  MK noteikumu projekta anotāciju. 
Iebildums ir daļēji ņemts vērā un projekta anotācijas 1.6.punkts papildināts ar jaunu informāciju, ka "Ievērojot to, ka Imigrācijas likuma pārejas noteikumu 57.punktā paredzēts, ka Ministru kabinets līdz 2022. gada 1. septembrim iesniedz Saeimai grozījumus likumā "Par nodokļiem un nodevām" un likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli", ar kuriem paredz samazinātu iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmi uz vienu gadu ārzemniekam, kas saņēmis ilgtermiņa vīzu, pamatojoties uz šā likuma 11. panta piekto daļu, un ir pārcēlis savu nodokļu rezidenci uz Latvijas Republiku, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei un Valsts ieņēmumu dienestam būs nepieciešams vienoties par datu nodošanu Valsts ieņēmumu dienestam no Nacionālās vīzu informācijas sistēmas, lai Valsts ieņēmumu dienests varētu veikt nodokļu aprēķinu."
Tomēr no projekta anotācijas neizriet, kādā formā tiks sniegta informācija. 
VID uztur iepriekš sniegto iebildumu daļā par to, ka tiks sniegta informācija VID.
VID vērš uzmanību, ka piekļuve Vīzu informācijas sistēmai, nesniedzot informāciju VID piedāvatajā kārtībā prāsīs iestādei papildus resursus administrēšanas un kontroles  funkciju nodrošināšānai, kas būs jāveic manuāli, kā arī tam jāapmāca darbinieki, lai šo sistēmu apgūtu un no tās izgūtu informaciju. Ievērojot minēto, VID piedāvā informāciju saņemt no PMLP FTPS faila veidā. Tāpat palielināsies VID darbinieku slogs, izskatot/pārbaudot iesniegtos paziņojumus un gada ienākumu deklarācijas.
Ja PMLP nevar nodrošināt informācijas sniegšanu VID FTPS faila veidā reizi cetursknī, tad,  lai varētu aprēķināt administratīvās izmaksas (t.sk.cilvēkresursus) VID ir nepieciešama informācija no PMLP par plānoto personu skaitu, uz kuriem attieksies šīs izmaiņas.
Piedāvātā redakcija
-