Atzinums

PAZIŅOJUMS:
LVRTC informē, ka 27. aprīlī plkst. 00.00 (naktī no 26. uz 27. aprīli) uzsāks eParaksta sistēmu migrāciju uz jaunu tehnoloģisko platformu un tā ilgs aptuveni diennakti. Līdz ar pāreju uz jaunu tehnoloģisko platformu, eParaksta lietotājiem 27. aprīlī būs ierobežota eParaksta rīku darbība, bet pēc darbības atsākšanas visiem eParaksts mobile lietotājiem būs jāizveido jauna eParaksta parole. Tā kā darbu laikā nebūs pieejami eParaksta pakalpojumi, aicinām ieplānot veikt darbības sistēmās un dokumentu parakstīšanu savlaicīgi, jo 27. aprīlī organizācijas sistēmās e-Identitātes apliecināšana un parakstīšana nebūs iespējama. Vairāk informācijas eparaksts.lv portālā.
Projekta ID
21-TA-1606
Atzinuma sniedzējs
Tieslietu ministrija
Atzinums iesniegts
26.01.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Lūdzam projektā ietvertajā tabulā "Risinājuma SVID analīze" precizēt norādīto draudu: "Paredzētais risinājums var nesasniegt paredzēto mērķi – samazinot negatīvo atzinumu par negatīvo atzinumu skaitu nebūtiski.", jo tas ir redakcionāli neskaidrs. 
 
Piedāvātā redakcija
-
2.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Vēršam uzmanību, ka  visā projektā, tostarp risinājumu sadaļā par nepieciešamajiem grozījumiem normatīvajos aktos, ir norādīts neprecīzs Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumu Nr.333 ”Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošība”” numurs, norādot Nr. 330 (līdz 2017.gada 27.maijam spēkā bija Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumi "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-15 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība""). Lūdzam precizēt minētā tiesību akta numuru. 
Piedāvātā redakcija
-