Atzinums

Projekta ID
22-TA-371
Atzinuma sniedzējs
Latvijas Lielo pilsētu asociācija
Atzinums iesniegts
25.03.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
6. lpp 
16.3.    savā tīmekļvietnē ne retāk kā reizi trijos mēnešos ievieto aktuālo informāciju par plānotā projekta īstenošanu;

Lūdzam izvērtēt nepieciešamību publicitātes pasākumus izvērst arī sociālajos tīklos, tādā veidā informējot plašāku sabiedrības auditoriju par Valsts kancelejas inovāciju laboratorijas darbību un rezultātiem, kas nodrošina labākus, ērtākus un digitāli pieejamus pakalpojumus iedzīvotājiem.

 
Piedāvātā redakcija
-
2.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
5. lpp 
15.5.    papildus tiek plānotas apmācības publiskajai pārvaldei par inovāciju jomu vidēji 70 000 euro apjomā katru darbības gadu;
15.6.    tāpat tiek plānotas vidēji sešas inovāciju darbnīcas katru gadu, kur vienas darbnīcas izmaksas ir plānotas 10 000 euro apmērā, kas sastāda 60 000 euro katru darbības gadu;

Lūdzam Informatīvajā ziņojumā papildus ietver skaidrojumu un informāciju, vai un kādam periodam tiks izstrādāts detalizētāks apmācību un inovāciju darbnīcu plāns, un kas tieši būs to mērķauditorijas?

Saskaņā ar Informatīvā ziņojuma 7.punktu 6.3.1.3.i.investīcijas mērķa grupa ir tiešās valsts pārvaldes iestādes, pašvaldības un plānošanas reģioni. Iepazīstoties ar esošo redakciju, nav skaidrs, uz kuru no mērķauditorijām un kādā laika griezumā būs mērķētas attiecināmās aktivitātes.
 
Piedāvātā redakcija
-