Atzinums

Projekta ID
22-TA-388
Atzinuma sniedzējs
Latvijas Lielo pilsētu asociācija
Atzinums iesniegts
10.03.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu projekts
Iebildums
Balstoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pielikumu “Administratīvās teritorijas, to administratīvie centri un teritoriālā iedalījuma vienības” noteikumu esošajā redakcijā finansējumu nav iespējams saņemt valstspilsētām, savukārt pārējā Latvijas teritorijā ir iespējams.

Aicinām likumprojekta 4.punktu izteikt šādā redakcijā:
“Investīcijas mērķi sasniedz, īstenojot šo noteikumu 20.punktā minētās atbalstāmās darbības un sasniedzot šādu uzraudzības rādītāju – līdz 2026. gada 31. augustam modernizētas 20 pašvaldību dibinātas vispārējās izglītības iestādes, kas atrodas ārpus pašvaldību administratīvajiem centriem vai valstspilsētas teritorijā”
 
Piedāvātā redakcija
-