Atzinums

Projekta ID
24-TA-524
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
04.03.2024.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Priekšlikums
Anotācijas III sadaļas "Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem" 6.2.apakšpunktā "Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas (ex-ante) pielikumā)" iekļautajā tabulā ir precizējams aprēķins grāmatveža atlīdzībai, ņemot vērā, ka ietvertajā skaidrojumā pirms tabulas grāmatvedim ir norādīta 0,1 slodze, savukārt tabulas aprēķinos 0,3 slodzes.
Piedāvātā redakcija
-