Atzinums

Projekta ID
21-TA-1484
Atzinuma sniedzējs
Ekonomikas ministrija
Atzinums iesniegts
07.01.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu (grozījumu) projekts
Priekšlikums
Ņemot vērā straujo energoresursu cenu kāpumu, MK noteikumu projektā nepieciešams sniegt atbalstu tikai mikroģenerācijas siltumenerģijas vai elektroenerģijas ražošanas tehnoloģisko iekārtu iegādei un uzstādīšanai, lai nodrošinātu siltumenerģijas vai elektroenerģijas ražošanu no atjaunojamiem energoresursiem un siltuma vai elektroenerģijas piegādi. Tādā veidā tiktu veicināta arī nacionālā mērķa atjaunojamās enerģijas īpatsvaram (2030. gadā par 25 % lielāks īpatsvars nekā 2020. gadā) sasniegšana.
Piedāvātā redakcija
-