Atzinums

Projekta ID
22-TA-3223
Atzinuma sniedzējs
Latvijas Pašvaldību savienība
Atzinums iesniegts
29.02.2024.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Iebildums
Latvijas pašvaldību savienība uztur iebildumu un aicina ministriju paredzēt Madonas novadam valsts budžeta līdzfinansējumu reformas ieviešanai 65 911 EUR apmērā, iekļaujot to 2025.gada valsts budžetā. Ministrijas skaidrojums, ka dotācija jau tikusi piešķirta 2021.gadā nav argumentēts, jo pašvaldībai neatkarīgi no tā vai apvienoti divi vai vairāki novadi, būs finanšu izdevumi (administratīvie izdevumi, iedzīvotāju informēšana, pašvaldības policijas paplašināšana, u.c.).
 
Piedāvātā redakcija
-