Atzinums

Projekta ID
21-TA-1612
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
16.12.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Rīkojuma projekts
Priekšlikums
Finanšu ministrija neiebilst pret jautājuma izskatīšanu Ministru kabinetā pēc būtības, norādot, ka rīkojuma projekts paredz, ka VAS „Latvijas radio” 2021.gadā nemaksā dividendes no 2020.gada peļņas, tādējādi valsts negūs plānotos ieņēmumus no tai pienākošās peļņas daļas, un veidosies negatīva ietekme uz valsts budžeta ieņēmumiem 50 679 euro apmērā.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Ņemot vērā, ka 2020.gada vasarā Kultūras ministrija komunicēja ar Eiropas Komisiju par sabiedrisko mediju iziešanu no reklāmas tirgus un ņemot vērā Eiropas Komisijas 2021.gada 22.februāra atbildes vēstulē Nr. 021267 sniegto apstiprinājumu, ka komercdarbības atbalsta kontroles regulējums, kas piemērojams sabiedrisko mediju finansēšanai ir Komisijas paziņojums par valsts atbalsta noteikumu piemērošanu sabiedriskajai apraidei (2009/C 257/01), lūdzam anotācijas 1.3.sadaļā precizēt ietverto informāciju par piemērojamo komercdarbības atbalsta kontroles regulējumu, kā arī dzēst 1.3.sadaļas pēdējā rindkopā atsauci uz Komisijas lēmumu.
Piedāvātā redakcija
Atbilstoši MK noteikumu Nr. 806 6. punktam, valsts atteikšanās no tai izmaksājamās Latvijas Radio peļņas daļas ir vērtējama kā ar Eiropas Savienības iekšējo tirgu saderīgs komercdarbības atbalsts, kurš tiek sniegts, ievērojot Komisijas paziņojumā par valsts atbalsta noteikumu piemērošanu sabiedriskajai apraidei (2009/C 257/01) noteikto.