Atzinums

Projekta ID
21-TA-1326
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
08.12.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Priekšlikums
6.punktā ir norādīts, ka 3.1.1.6.pasākuma finansējuma palielinājums plānots 2 193 808 euro, pārdalot ERAF finansējumu 1 864 738 euro no 3.1.1.5. pasākuma “Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai”,  savukārt 1. un 1.1. apakšpunktā norādīto 2022. un 2023.gada izmaiņu kopsumma veido 1 864 938 euro. Lūdzam novērst minēto neprecizitāti, kā arī 5.1.apakšpunktā norādīt precizēto finansiālo ietekmi.
 
Piedāvātā redakcija
-