Atzinums

Projekta ID
21-TA-428
Atzinuma sniedzējs
Latvijas Lielo pilsētu asociācija
Atzinums iesniegts
18.10.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu projekts
Iebildums
Ņemot vērā līdzšinējo pieredzi Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmas projektu īstenošanā, uzskatām, ka Noteikumos ir jāiekļauj kritēriji un to piemērošanas nosacījumi, pēc kuriem sabiedrība “Altum” plāno izvērtēt projektā iekļauto izmaksu attiecināmību, kā arī jānosaka termiņi, kādos sabiedrība “Altum” plāno nodrošināt iesniegtās ar projektu saistītās informācijas izvērtēšanu.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Noteikumu projekts
Iebildums
Norādām, ka Noteikumu 28.2. apakšpunkts rada atbalsta nosacījumu interpretācijas iespējas un neveicina skaidrus un caurspīdīgus finansējuma saņemšanas nosacījumus.
Izmaksām, kas tiek iekļautas attiecināmajās izmaksās, ir jābūt sasaistē ar būvniecības ieceres pamatojošo dokumentāciju, tai skaitā ar energoauditā noteiktajiem veicamajiem pasākumiem energoefektivitātes uzlabošanai  plānotā  ietaupījuma sasniegšanai.
Ņemot vērā iepriekš minēto, rosinām svītrot Noteikumu 28.2. apakšpunktu.
 
Piedāvātā redakcija
-