Atzinums

Projekta ID
22-TA-3289
Atzinuma sniedzējs
Ārlietu ministrija
Atzinums iesniegts
14.12.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Likumprojekts
3. Saskaņā ar Protokola 5. pantu Ārlietu ministrijai informēt Eiropas padomes ģenerālsekretāru, ka Latvijas Republika piemēros Protokola noteikumus pagaidu kārtībā.
Priekšlikums
Aicinām izvairīties no pavēles izteiksmes likumprojektā.
Piedāvātā redakcija
Saskaņā ar Protokola 5. pantu Latvijas Republika piemēro Protokola noteikumus pagaidu kārtībā, par ko Ārlietu ministrija informē Eiropas Padomes ģenerālsekretāru.
2.
Likumprojekts
4. Protokols stājas spēkā tā 4. pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".
Priekšlikums
Ievērojot Valsts kancelejas 2019. gada 17. janvāra rekomendācijas, spēkā stāšanos konkrētajā gadījumā nav nepieciešams iekļaut likuma tekstā. Savukārt uzdevums vienlaikus ar likumu izsludināt arī Protokola tekstu iekļaujams 4. pantā pēc 1. teikuma. 
Piedāvātā redakcija
Protokols stājas spēkā tā 4. pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Līdz ar likumu izsludināms Protokols angļu valodā un tā tulkojums latviešu valodā.
3.
Anotācija (ex-ante)
1.1. Pamatojums
Priekšlikums
Atbilstoši 2022. gada 6. decembrī Eiropas Padomes oficiālajā mājaslapā pieejamajai informācijai Protokolu, ar ko groza Konvencijas par notiesāto personu nodošanu soda izciešanai Papildu protokolu 2022. gada 7. aprīlī ir parakstījusi arī Beļģija.
Piedāvātā redakcija
-
4.
Anotācija (ex-ante)
5.2. Citas starptautiskās saistības
Priekšlikums
Precizēt 5.2. sadaļu, atsaucoties uz Konvenciju un Papildprotokolu. 
Piedāvātā redakcija
-
5.
MK sēdes protokollēmuma projekts
5. Pilnvarot tieslietu ministru parakstīt Protokolu, ar ko groza Konvencijas par notiesāto personu nodošanu soda izciešanai Papildu protokolu.
Priekšlikums
Vēršam uzmanību, ka atbilstoši jaunajam Ministru kabineta sastāvam būs nepieciešams precizēt Pilnvarojuma vēstuli latviešu un angļu valodā. 
Piedāvātā redakcija
-