Atzinums

Projekta ID
21-TA-108
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
24.11.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
MK sēdes protokollēmuma projekts
Priekšlikums
Lūdzam redakcionāli precizēt protokollēmuma projekta 5., 6. un 7.punktu.
Piedāvātā redakcija
5. Šī protokola 2.punkta īstenošanai atbalstīt divu amata vietu izveidi Sabiedrības integrācijas fondā no 2022.gada 1.janvāra. Lai nodrošinātu, ka nepalielinās kopējais amata vietu skaits valsts pārvaldes iestādēs, noteikt, ka amata vietas (bez finansējuma) tiek pārdalītas no Iekšlietu ministrijas resora.
6. Lai no 2022.gada 1.janvāra nodrošinātu finansējumu Sabiedrības integrācijas fondam divu amata vietu darbības nodrošināšanai, atbalstīt priekšlikumu 2022.gadā nepieciešamo finansējumu 84 004 euro apmērā (tajā skaitā atlīdzībai 47 604 euro) nodrošināt no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem". Iekšlietu ministrijai sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektu par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”.
7. Atbalstīt priekšlikumu, ka Sabiedrības integrācijas fondam divu amata vietu darbības nodrošināšanai nepieciešamais finansējums 2023. gadā un turpmāk ik gadus 54 004 euro apmērā (tajā skaitā atlīdzībai par 47 604 euro) tiek iekļauts Sabiedrības integrācijas fonda budžetā, sagatavojot Sabiedrības integrācijas fonda valsts pamatbudžeta bāzes izdevumus 2023., 2024. un 2025.gadam.