Atzinums

Projekta ID
21-TA-428
Atzinuma sniedzējs
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Atzinums iesniegts
09.05.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu projekts
Iebildums
Ministrija uztur iepriekš pausto iebildumu, jo neatkarīgs eksperts ēku energoefektivitātes jomā vai energoauditors nevērtēs, kurš no risinājumiem radīs vismazāko gaisa piesārņojumu. Neviens noteikumu projektā noteiktasi punkts to šobrīd neparedz. Vienlaikus vēršam uzmanību, ka biomasas dedzināšanas rezultātā rodas ievērojams gaisa piesārņojums ar smalkajām daļiņām un benz(a)pirēnu, kas rada lokāli dažādās vietās, kur tiek izvietotas šādas apkures iekārtas, kā arī valstī kopumā rada ievērojamu gaisa piesārņojumu.
Nepārdomāta biomasas dedzināšana blīvi apdzīvotās teritorijās, kā arī tādās teritorijās, kur jau šobrīd ir augsts gaisa piesārņojums var ilgtermiņā radīs augstāku gaisa piesārņojumu, lielu varbūtību pārkāpt ES noteiktās prasības attiecībā uz atbilstošas gaisa kvalitātes nodrošināšanu, kā arī negatīvu ietekmi uz kopējo Latvijas sabiedrības veselību.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Uzturam iepriekš paustos iebildumus. Attiecībā uz šīs sadaļas 9.punktā sniegto informāciju norādām, ka anotācijā norādītais uzskatāms par prasībām, kas būtu jāietver pašā noteikumu projektā nevis anotācijā. Vienlaikus aicinām precizēt par kādu vielu emisijām šajā gadījumā ir runa: 
"9. Renovējot ēkas tiks atbalstītas darbības, kas paredz gaisa kvalitātes uzlabošanas iekārtu iegādi, atjaunošanu vai nomaiņu, ja nav iespējams nodrošināt ēkas siltumenerģiju ražojošā avota pieslēgšanu centralizētajai siltumapgādes sistēmai un ja projekta īstenošanas rezultātā paredzama gaisa kvalitātes samazināšanās (gaisa un dūmgāzu attīrīšanas iekārtu, putekļu un citu emisiju samazināšanas iekārtu, tai skaitā elektrostatisko filtru uzstādīšana).

Šis princips ir jāpiemēro, ja izpildās vienlaikus trīs nosacījumi:
1) Ēka nav pieslēgta centrālapkurei, tā vietā ēka apkuri nodrošina ar savu apkures katlu;
2) Ar šo apkures katlu tiek veiktas darbības konkrētā “daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes” projekta ietvaros;
3) Šo darbību rezultātā paredzama gaisa kvalitātes samazināšanās.

Tiek salīdzināts jaunais katls ar veco. Nav atbalstāmas darbības, kuru rezultātā pieaug emisijas/ pasliktinās gaisa kvalitāte.
Ja maina gāzes katlu uz šķeldas katlu, tad jābūt mazākām emisijām un nepieciešami filtri."


 
Piedāvātā redakcija
-