Atzinums

Projekta ID
21-TA-810
Atzinuma sniedzējs
Tieslietu ministrija
Atzinums iesniegts
05.11.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu konsolidētā versija
Priekšlikums
Tieslietu ministrijā ir izskatīts Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 4. augusta noteikumos Nr.866 “Stratēģiskas nozīmes preču kontroles komitejas nolikums”” (turpmāk – projekts) un par to izsakām šādu priekšlikumu.  
Tieslietu ministrija vēlas norādīt, ka projektam un Ministru kabineta rīkojuma projektam “Grozījums Ministru kabineta 2017. gada 7. jūnija rīkojumam Nr.281 “Par Stratēģiskas nozīmes preču kontroles komiteju”” (turpmāk – rīkojuma projekts), kurš šobrīd arī ir saskaņošanā, nepieciešams nodrošināt korektus pieņemšanas un spēkā stāšanās nosacījumus. Proti, vispirms nepieciešams pieņemt projektā paredzēto ārējā normatīvā akta regulējumu par Stratēģiskas nozīmes preču kontroles komitejas sastāvu un tad varēs virzīt un pieņemt rīkojuma projektā paredzētos grozījumus.  
Piedāvātā redakcija
-